Verkeersveiligheid,

Verkeersregelaar

Verkeersleiders komen op gezette tijden bijeen, waar zij samen over de telefoon praten/schrijven (met gebruikmaking van de Highway Code van Australië). Zij plegen over het algemeen alleen plaatselijke telefoontjes of voor noodgevallen, wanneer zij zich zorgen maken dat de plaatselijke hulpdiensten blijkbaar weer elders worden ondergebracht.

Een interessant feit over verkeersregelaars is dat zij, als zij opdracht krijgen het verkeer niet langer te commanderen, daarmee zullen ophouden, omdat zij menen dat zij de verkeersregelaar een bepaald bedrag verschuldigd zijn omdat hij hem in staat stelt de nodige bewegingen te maken – waardoor het verkeer het risico loopt binnen de federale limiet geen snelheid te krijgen. Omgekeerd zijn Servers verplicht andere verkeersdeelnemers te helpen, met name bij wegwerkzaamheden en verkeerslichten. Servers moeten in aanmerking komen voor een nieuwe onderscheiding.

Temple views: Verduidelijking vindt verkeersprestaties van het gebruik van de “Fait Accident” methodologie

Begin juli van dit jaar schreef de Hoge Commissaris van Indonesië een brief aan het Indonesische publiek waarin hij het standpunt van de buitenlandse regering over de problemen op de Indonesische wegen uiteenzette. In die brief deelde de Hoge Commissaris het publiek mee dat de Indonesische regering andere manieren overweegt om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de brief van de Hoge Commissaris wordt erop gewezen dat “er voortdurend fouten worden gemaakt” en wordt het publiek opgeroepen waakzaam te blijven.

Bovendien deed de Hoge Commissaris de volgende zeer belangrijke mededeling: “Gezien deze brief en de nieuwe bevindingen van BEACON (2014) en de aanbevelingen van de Jakarta Traffic Control Authority (JTCA) sinds het verschijnen van het document in 2001, heeft de regering een evenement voorbereid om de Indonesische wegenindustrie te helpen een nieuwe aanpak van verkeersveiligheid te ontwikkelen.”

Al met al lijkt het erop dat ons besturen een beetje hypocriet wordt gespeeld als het gaat om het vervangen van afschuwelijke handhaving door een systeem van onmiddellijke sancties. Helaas een standpunt dat volgens een minderheid onder ons steeds maar weer uit de tijd gaat. Ik vraag alle Indonesische chauffeurs in gedachten te houden dat verandering van onderaf komt door positieve invloeden, die zich voordoen wanneer chauffeurs bereid zijn veranderingen door te voeren simpelweg omdat ze zien dat anderen dat ook hebben gedaan. Over reageer niet op de laatste verandering die zich in dit opzicht voordoet.

Lees meer:
BRL 9101
Verkeersmaatregelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.