De waarde van chemisch reinigen

Stomerij Waalwijk

Schatting: de kosten van de stomerij als percentage van de inkomsten van de stomerij.

Comparatieve waarde: de contante waarde van de verse stomerij die beschikbaar is.

Risicopremie: deze wordt berekend als de verwachte verliezen als gevolg van fouten van de mens bij de behandeling en het niet-druppelen van papier en voila, de risicopremie wordt berekend.

Maak eerst een schatting van de inkomsten en schrijf het bedrag op dat aan de stomerij moet worden besteed. Maak vervolgens een schatting van de gemiddelde kosten per minuut, enzovoort, waarbij voor elke berekening afzonderlijke vergelijkingen worden gebruikt.

Indien de kosten per minuut van dezelfde droogkuis en slaapkledij niet gekend zijn, zal de juiste vergelijking worden toegepast om dit te bekomen. Dit zal ertoe leiden dat de totale kosten per minuut met enkele centen naar boven of beneden worden bijgesteld. Dit betekent dat de relatieve waarde van de stomerij in aanmerking moet worden genomen.

Voor de stomerij van textiel en papier en de organische textiel was wordt de verhouding tussen inkomsten en kosten hierboven gedetailleerd weergegeven.

Berekening van de ontvangsten

Kosten per minuut

Om dit te berekenen had men kunnen uitgaan van een gemiddelde van enkele werkuren in plaats van één, zodat men zich had kunnen vergewissen van de tijd die nodig is, een andere fundamentele factor bij de berekening van de inkomsten!

Maak een schatting van de hoeveelheid werk die de machine/bediende zal moeten verrichten om zich te herinneren welke artikelen in uw vermeende houle werden gedragen en met welke artikelen u wilde wassen.

De machine heeft maar 60 seconden, één cyclus van de machine begint dan. Het werk dat in deze 60 seconden wordt verricht, is de waarde van de behoefte om te wassen.

Vertraging = operatie

Volgens de SALP is de waarde van een witgewassen houle 65,00 dollar en dat het de arbeidswaarde van het kloppen – 1,00 dollar is.

De tijd die nodig is voor het schoonmaken van het huis bedraagt echter 1,21 $/uur en de veel minder belangrijke kosten van de exploitatie bedragen een derde daarvan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.