De reis van transportbedrijf Den Bosch

Transportbedrijf Den Bosch

Het verhaal van het transportbedrijf Den Bosch is complex. Het gaat terug tot een tijdperk waarin Nederland volledig geïsoleerd was van andere landen en economieën. Op het gebied van wegtransport was er geen nationaal snelwegennet, geen systeem van tolwegen of zelfs maar uniforme verkeersregels. Het land had nauwelijks verharde wegen en de rest van de snelwegen waren onverharde paden met hellingen die ernstige problemen konden veroorzaken voor zware voertuigen. Bovendien waren er maar weinig langeafstandswegen die de Nederlandse steden met elkaar verbonden. Dit maakte het voor bedrijven moeilijk om verbindingen tussen verschillende regio's en steden tot stand te brengen, laat staan dat zij hun goederen op nationale schaal konden verkopen.

Begin van de weg

In het midden van de 19e eeuw was Nederland zo ver van de rest van de wereld verwijderd als maar mogelijk was. Het had geen wegennet of spoorwegen. Er waren maar weinig verharde wegen, en de rest waren onverharde paden met hellingen die voor zware voertuigen ernstige problemen konden opleveren. Zeer weinig mensen konden in die tijd auto's of vrachtwagens gebruiken, laat staan vrachtwagens die groot genoeg waren om vracht te vervoeren. Grote delen van het land waren slecht ontsloten, er was geen lange-afstandswegennet en weinig Nederlanders reisden internationaal. De enige manier om goederen tussen Nederlandse steden te vervoeren was per boot tussen Rotterdam en Dordrecht of met paard en wagen. Het gevolg was dat mensen enkele weken moesten wachten op goederen uit een andere regio.

Van paard naar vrachtwagen

Deze situatie begon drastisch te veranderen na de aanleg van de eerste rijksweg in Nederland, de A58, in de jaren twintig. De A58 verbond de zuidelijke provincie Zeeland met het noorden via de industriestad Rotterdam. De weg verbond deze havenstad in het zuiden ook met de Nederlandse binnensteden Groningen en Haarlem. Na de voltooiing van de A58 zag Nederland een enorme toename van het aantal vrachtwagens, waardoor ook een beter wegennet nodig was. Eind jaren '20 begon de Nederlandse regering met een groot wegenbouwprogramma, dat resulteerde in de aanleg van ongeveer 1.000 kilometer snelwegen in het hele land. Helaas werd Nederland in deze periode voortdurend geplaagd door geldgebrek en een gebrek aan geschoolde arbeiders. Er was dus geen Nederlands wegennet dat geschikt was voor zwaar verkeer vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Fusies, overnames, uitbreidingen en naamsveranderingen.

Toen het Nederlandse rijkswegennet in de jaren dertig gereed kwam, werd een transportbedrijf opgericht met als doel de nieuwe snelwegen via gemotoriseerde vrachtauto's te verbinden met de steden en het binnenland. Dit transportbedrijf, dat later bekend werd onder de naam Den Bosch Transport, werd in 1929 in Den Bosch opgericht als een joint venture tussen de overheid en een Nederlands vrachtwagenbedrijf met de naam Friesland Transport. Na verloop van tijd verwierf dit transportbedrijf concurrerende transportbedrijven in verschillende regio's en vormde het een holdingmaatschappij onder de naam Nieuw Friesland Transport. Zij breidden ook hun diensten uit tot weg- en spoorvervoer. Tegelijkertijd introduceerde het transportbedrijf een nieuwe merknaam. Deze werd vernoemd naar de stad Den Bosch, die de naam kreeg van de provincie waarin zij is gelegen.

Conclusie

Het verhaal van het transportbedrijf Den Bosch is een boeiend verhaal. Het gaat terug naar een tijdperk waarin Nederland volledig geïsoleerd was van andere landen en economieën. Op het gebied van wegtransport was er geen nationaal snelwegennet, geen systeem van tolwegen en zelfs geen uniforme verkeersregels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.