Bodemonderzoek

Bodemonderzoek Noord Brabant

Een bodemonderzoek is een uitgebreid en diepgaand onderzoek naar de bodem, dat wordt uitgevoerd door professionele bodeminspecteurs. Deze inspecteurs voeren elk jaar (tussen maart en april), vóór het inzaaien, een inspectie uit. De verzamelde grond wordt gebruikt voor het spitten, het aanleggen van wegen, speelplaatsen en speeltoestellen en landbouwwerktuigen, en voor andere doeleinden.

Wat kosten inactieve bodemonderzoeken?

Onafhankelijke contractanten betalen voor een uitbesteed voorwaardelijk geaccrediteerd bodemonderzoek in Brazilië, Venezuela en Nicaragua (1% van het budget) en in Mexico, Colombia en Costa Rica (minder dan 1% van het budget). Iets meer dan 40% van de 10.000 monsters die nodig zijn voor een inspectie vooraf van projecten in Brazilië, Midden-Amerika, Duitsland, Zweden, Slowakije en Spanje, worden nu door een bodemonderzoekscentrum genomen.

Opnemingspercentage

De incorporatiegraad is vrij: voor bedrijfsstructuren met nul waarde blijft “effectenschatting” helemaal niet haalbaar. Voor milieuclaims, bijvoorbeeld “schade aan het grondwater door uitstel van bouwactiviteiten” en “schade aan kwetsbare ecosystemen door de bouw van een waterkrachtcentrale.

Hoeveel bodemonderzoeken zijn er nodig voor een project met een budget van 10m?

Een totaal van 10.000 tests per jaar, onder toezicht van een professionele bodeminspecteur, staat gelijk aan 96.400 bodemonderzoeken per jaar in Brazilië, Midden-Amerika, Duitsland, Zweden, Slowakije en Spanje.

Maakt de stijgende grondwaarde het voordeel van een milieueffectbeoordeling minder groot?

In Zuid-Afrikaanse steden rond de braindrain is een hoog percentage van de huizen bezaaid met asbest. In 2007 bleek uit SANDEP’s programma voor explosieve sanering en naleving van de bouwvoorschriften dat een breed spectrum van gevestigde panden in Zuid-Afrika mogelijk in overtreding is door het dumpen van asbest.

Wat is de houding van de EU ten opzichte van milieuonderzoek? Wordt dit erkend in het VEU?

De EU-voorschriften bieden geen rechtsbescherming voor eigendom tegen vorderingen die voortvloeien uit milieuclaims. Daarom richt de EU een commissie voor de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen (RCC) op (maar regelt dit niet); de RCC kan onder bepaalde voorwaarden een onderzoek instellen, ontwikkelen en controleren. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de hulpbronnen, de organisatie van de geplande economische en sociale ontwikkeling en de ontwikkelingspraktijk, de consolidatie van de controle op de sociale en milieuregels, enz.

In Brazilië en China bevat de wet inzake eigendom en onroerend goed (art. 59) echter bepalingen om milieu gerelateerde bedrijven te helpen handel te drijven en om de bescherming van eigenaars van onroerend goed tegen door milieuoverwegingen veroorzaakte schade te waarborgen.

Lees meer:
Bodemadvies
Bodemverontreiniging

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.