Arbeidsrechtadvocaat – Wat u moet weten

Arbeidsjurist

Sollicitatieprocedure Het starten van uw carrière als arbeidsrechtadvocaat is relatief eenvoudig. U moet een formele sollicitatie invullen met alle relevante documenten, documenten die u online kunt verkrijgen en vragen die u kunt beantwoorden waarmee u aan de werkgever kunt bewijzen dat u de juiste persoon bent. Het aanwervende bedrijf zal vervolgens uw werkervaring, vaardigheden en kennis van geval tot geval bekijken om er zeker van te zijn dat u niet al een baan of andere werkervaring hebt die beter geschikt is voor de functie waarvoor u wordt geïnterviewd. U vult de beknopte aanvraag in om een kopie van uw levenswerk in te dienen en inschrijfgeld te betalen. Op de volgende pagina’s geven wij een korte uitleg over wat voor werk een arbeidsrechtadvocaat doet, en hoe zij ernaar moeten streven u zo goed mogelijk te werk te stellen.

(i. In de meeste gevallen zal het bedrijf een uitgebreid kennismakingsgesprek voeren (vaak een “sollicitatiegesprek ter plaatse” genoemd)) [Een kennismakingsgesprek is een gesprek waarbij een werkgever een korte tijd persoonlijk met de sollicitant doorbrengt, waarbij in het algemeen wordt gekeken naar de kwalificaties van de sollicitant, zijn geschiktheid voor de functie en zijn projecten, alsmede naar eventuele persoonlijke problemen van de sollicitant. Dit eerste contact vindt gewoonlijk plaats aan het begin van de tewerkstellingsprocedure, zodat het bedrijf niet alleen de referenties van de sollicitant kent, maar ook weet hoe de werkplek zal worden georganiseerd en hoe men zich zal gedragen, en welke opmerkelijke kwaliteiten de werknemer eventueel bezit. De werkgever kan deze informatie gebruiken als uitgangspunt om te beslissen of een van de bijzonderheden geschikt is voor de baan en of hij in staat is het project te leiden dat hij voor ogen heeft].

(ii) Een inleidend gesprek is alleen nodig wanneer er specifieke redenen zijn om te twijfelen aan de bekwaamheid of de inzet van de sollicitant. Indien een betrekking zelden voorkomt of momenteel vacant is, is een formeel kennismakingsgesprek gewoonlijk niet nodig (dit is zeer nuttig bij sollicitatiegesprekken voor een betrekking in een kleine onderneming, maar is niet noodzakelijk vereist voor niet-routinematige betrekkingen).

(iii) Een plaatsingsgesprek is een gevarieerd, op de functie gebaseerd gesprek dat wordt gevoerd na het eerste gesprek. [Bij een plaatsingsgesprek gaat het in de eerste plaats om het merk Ellerbe en zijn werkstijl en de intellectuele capaciteiten van de kandidaat, hoewel de werkplek waar de sollicitant zal werken ook van belang zal zijn bij het bepalen van een positie]. Het doel van het gesprek is om de geschikte baan voor de sollicitant te vinden. Het is een gebaar: het bedrijf stelt de vragen en de sollicitant beantwoordt ze naar waarheid en grondig. Het is een moeilijke taak om tijdens het eerste gesprek de juiste baan te vinden, maar het is er een waar elk bedrijf naar moet streven.

Lees meer:
Ontslagspecialist
Juridisch advies in Breda

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.